Ny logo ble ny identitet

Bibliotekenes Hus består av fem selskap, med Biblioteksentralen som morselskap. Fellesnavnet Bibliotekenes Hus har vært i bruk i flere år, men mest som et ikke aktivt markedsført arbeidsnavn, selv om det var laget en enkel nettside.

I 2017 flytter de fem selskapene inn i et nytt bygg. Bibliotekenes Hus blir da en fysisk realitet, og man ønsket å få utviklet en ny logo for hele fellesskapet.

Kunde
Bibliotekenes Hus

Link
www.bibliotekeneshus.no

Strategiske valg

En god strategi er det beste grunnlaget for en god logo. Det handler ikke om å lage noe ”fint”, men om å bygge en identitet, om å fortelle en historie. Den skulle i dette tilfellet gjelde for hele fellesskapet, samtidig som hvert selskap skulle ha sin egen identitet.

Innledningen på logoarbeidet ble derfor å utvikle en samlet kommunikasjonsplattform for hele Bibliotekenes Hus.

En sum av denne prosessen ble uttrykt i essensen ”Vi får kunnskap til å leve”. Den ligger under utformingen av den nye nettsiden og all annen kommunikasjon. Med fokus på samarbeid og kunnskapsdeling mellom selskapene er grunnlaget lagt for økt konkurransekraft.

I Bibliotekenes Hus er det mange rom

Dette utsagnet kom frem i prosessen, og ble direkte førende for utformingen av logoen, eller rettere for familien av logoer.

Felles utforming gir hvert selskap sin egen palett og sitt eget ”rom” i logoen, sin egen identitet som samtidig knytter selskapene sammen.

Felles nettside, unike kompetanseområder

Med utgangspunkt i felles kommunikasjonsplattform favner nettsiden bibliotekeneshus.no alle selskapene. Samtidig leder den videre til hvert enkelt selskaps egne nettsider, der spisskompetansen kan presenteres med større dybde.