Norsk Tannpleierforening (NTpF)

NTpF er ikke bare en bransjeforening, det er også en oppgave for dem å drive opplysningsarbeid for å bedre tannhelsen i Norge. Hvordan kan disse kommunikasjonsoppgavene kombineres?

Kunde
Norsk Tannpleierforening (NTpF)

Leveranser
Nettside

Link
www.tannpleier.no

Situasjonen

Foreningen arbeider med fagpolitiske oppgaver som påvirker yrkesutøvelsen, og med å ivareta tannpleiernes lønns-og arbeidsforhold. I tillegg har foreningen en opplysningsoppgave i forhold til tannhelse for folk flest.

Løsningen

I 2014 hadde NTpF behov for å få produsert en nettside som oppleves som en folkeopplysningsside. Den skulle svare på de vanligste munnhelseproblemer som folk søker etter på nettet. Nettsiden finnes på tannpleier.no og har temaer som fremhever artikler rundt tannhelsetjenesten.

I 2015 ønsket NTpF å få bygget en ny nettside for den faglige delen av yrket. Denne nye siden ligger på fagsiden.tannpleier.no og skal fremme yrket tannpleier, samtidig som den skal være et oppslagsverk for tannpleiere, studenter og andre som har faglige spørsmål av tyngre art. Nettsiden er bygget opp etter en leksikalsk modell hvor alt innhold er søkbart.