Mitt Valg

Norges største holdningsbyggende program for barnehager og skoler er avhengig av kjennskap for å få gode arbeidsbetingelser. Hvordan oppnås det uten et stort reklamebudsjett?

Kunde
Mitt Valg

Leveranser
Nettside, bok

Link
www.determittvalg.no

Situasjonen

Hensikten er å bedre barn og unges oppvekstmiljø gjennom bevisstgjøring og trening i å ta de gode valgene, slik at de er forberedt når de kommer i krevende situasjoner. ”Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne”.

Målet

For at MITT VALG skal få de beste arbeidsbetingelser er det viktig å bygge kjennskap og kunnskap også utenfor skoler og barnehager. Viktige målgrupper er foreldre, besteforeldre og andre som har påvirkning på de unges oppvekstforhold. Lokalt næringsliv er også en viktig gruppe med tanke på sponsorater.

Løsningen

Ludens har designet nettsider, forfattet artikler, redigert foreldrehåndbok, laget film og jobber generelt for at MITT VALG skal være synlige og tydelige på nettet. Det drives aktiv innholdsmarkedsføring med stor vekt på Facebook som spredningskanal.

Resultatet

Innholdsmarkedsføringen har resultert i betydelig økt kjennskap for MITT VALG. Facebook ble benyttet som kanal for å øke engasjementet rundt det holdningsskapende arbeidet, og for å sende folk videre til nettsiden. I løpet av en 5 måneders periode økte antall besøk med ca. 200 % hver måned. Antall likes har økt i samme takt.