ELKO kommunikasjonsplattform

Hvordan skal man forvalte og videreutvikle for fremtiden en merkevare som har utviklet seg gjennom 70 år til å bli Norges største på sitt felt?

Kunde
ELKO

Leveranser
Kommunikasjonsplattform

Målet

Lage et tydelig fundament for kommunikasjonen om merkevaren ELKO, , som et verktøy for å opprettholde posisjonen. Dette fundamentet måtte være tilpasset en mer utsatt konkurransesituasjon og den nye medievirkeligheten der ulike digitale flater er helt sentrale.

Løsningen

Utforme en Ludens kommunikasjonsplattform som tydeliggjør innholdet i merkevaren både mot forbrukermarkedet (B2C) og mot forretningsmarkedet (B2B)

Resultatet

Essensen i merkevaren er; «Norsk mester»