ELKO Boligpartner

Når seks av ti forbrukere starter innkjøpene av nytt elektrisk utstyr ved å søke på nettet, gir det store muligheter for Norges største leverandør av elektrisk materiell.

Kunde
ELKO

Leveranser
Nettside

Situasjonen

Studier i markedet viser at det i dag er rett i underkant av 65 % av forbrukerne som starter kjøpsprossen av elektrisk materiell på nettet.

Målet

Som ledende leverandør av elektrisk materiell i Norge ønsket ELKO å tilby sine kunder en partnerfordel som utnytter denne forbrukeratferden.

Løsningen

ELKO Boligpartner er et tilbud til alle kunder av ELKO om en egen kampanjeside som linkes til deres egne nettsider med en unik url. Disse nettsidene versjoneres med kundens egen logo og kontaktopplysninger.

Analyser viser at forbrukeren søker etter informasjon om elektrisk materiell når installatøren har fri, altså på ettermiddager og i helgen. Derfor har ELKO Boligpartner nettsidene en pinnefunksjon slik at forbrukeren kan pinne ønskede produkter. Produktene plasseres i en Ønskeliste, og denne kan i tillegg til å sendes til ELKO boligpartneren som en forespørsel, lagres som pdf eller deles.