Baker- og Konditorbransjens Landsforening

Bygge bransjens omdømme og arbeidsbetingelser, styrke videreutvikling og rekruttering til faget og gi riktig informasjon om bakervarer. Det var kommunikasjonsoppgavene som skulle løses.

Kunde
Baker- og Konditorbransjens Landsforening

Leveranser
Kommunikasjonsplattform, nettsider

Link
www.bakerkonditor.no

Situasjonen

BKLF er bransjeforening for baker- og konditorbransjen, og en del av NHO. BKLF er ansvarlige for Baker- og konditorlandslaget. Det oppleves at status for faget ikke er så høy som ønskelig, og det er heller ikke rekrutteringen.

Målet

BKLF ønsket å nå bedre ut til sine medlemmer, til bransjen generelt og til unge mennesker som skal velge utdanning.

Delmål for dette var bl.a. å bedre bransjens anseelse gjennom å bli mer synlige og oppdaterte, og gjennom det også fremstå som et mer attraktivt yrkesvalg.

Løsningen

BKLF ønsket å opprette sine egne, eide kommunikasjonskanaler for å nå bedre frem til sine målgrupper. Prosessen startet med en utarbeidelse av en kommunikasjonsplattform slik at innholdet i merkevaren kunne tydeliggjøres. Deres verdier er; Stolt, modig og inkluderende, og essensen i merkevaren er Fagstolthet som synes.

På bakgrunn av innholdet i kommunikasjonsplattformen ble det utarbeidet tre nye nettsider, en for BKLF, en for Baker- og Konditorlandslaget og en rettet mot ungdom som ønsker å utdanne seg som baker eller konditor.

Hver nettside har ulike målgrupper og ulike mål for trafikken.